IMPULS - FGU

Prijenos znanja agencijama zaduženim za koordinaciju procesa implementacije nacionalnih infrastruktura prostornih podataka u regiji zapadnog Balkana - IMPULS projekt (2014 - 2019)

Regija zapadnog Balkana ima određene sličnosti i razlike, koje su proistekle iz historijskih perioda (Otomansko carstvo, Austro-ugarsko carstvo, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevina Jugoslavija, itd.). Naročito se treba obratiti pažnja na posljednji period, nakon pada vladavine Komunističke partije, i na period posvećen procesima usmjerenim ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Tako da se mogu nabrojiti sličnosti zemalja regije zapadnog Balkana:

-          promjena ekonomskog i društvenog sistema;

-          porast tržišta nekretnina;

-          aktivnosti na reformi zemljišne administracije;

-          reorganizacija institucija;

-          nedostatak osoblja i kapaciteta;

-          uspostava nacionalnih infrastruktura prostornih podataka (IPP), koje su uglavnom u nadležnosti nacionalnih kartografskih i katastarskih agencija i uprava;

-          većina posjeduje pravne instrumente ili okvirne dokumente kojima su definirale strategiju i razvoj IPP-a;

-          nedovoljno poznavanje procesa i procedura za uspostavu i implementaciju IPP-a i način njihova rješavanja.

Upravo IMPULS projekt ima za cilj da prenese znanje o procesima i procedurama neophodnim za uspostavu i implementaciju IPP-a organizacijama odgovornim za uspostavu i implementaciju nacionalnih infrastruktura prostornih podataka u zemljama regije zapadnog Balkana. Zbog činjenice da su različite, organizacije imaju različit nivo razvijenosti u oblasti IPP-a i sam IMPULS projekt usklađuje svoje aktivnosti prema njihovim potrebama. Nosioci projekta su Lantmäteriet (Geodetska uprava Kraljevine Švedske) – glavni partner, i Državna geodetska uprava Republike Hrvatske – mlađi partner. Projekt finansiraju SIDA (Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju) i Lantmäteriet.

Osnovni ciljevi IMPULS projekta su:

1. dostizanje određenog nivoa znanja za potrebe uspostave i implementacije IPP-a, utemeljenog na INSPIRE direktivi;

2. postizanje efikasne organizacije i poslovnih procesa neophodnih za razvoj IPP-a;

3. kreiranje interoperabilnih tehničkih rješenja (npr. softvera, usluga i sl.), koji će omogućiti razmjenu prostornih podataka na nacionalnom i regionalnom nivou i s EU;

4. pomoć u izradi strategija IPP-a;

5. zajednički plan rada, definiranje načina rada, načina održavanja prostornih podataka, uključivanje subjekata IPP-a (organizacija odgovornih za određene skupove podataka prema INSPIRE-u), razvoj specifikacije usklađenih s INSPIRE direktivom i sl.

6. dostizanje potrebnih kompetencija potrebnih za uspostavu i održavanje IPP-a.

Više o IMPULS projektu možete pročitati na https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/impuls/about-the-impuls-project/.

Use case 1

U periodu od 2014. – 2016. godine se u okviru projekta radilo na osposobljavanju osoblja geodetskih uprava u oblasti:

  1. pravnih propisa (copyright, licenciranja, pisanja nacionalnih i regionalnih sporazuma za dijeljenje podataka i dr.),
  2. harmonizacije prostornih podataka (definiranje referentnog okvira i projekcija, te usklađivanje postojećih skupova podataka s INSPIRE direktivom i specifikacijama);
  3. metapodataka i kvaliteta podataka (stvaranje i održavanje metapodataka - odabrana četiri skupa prostornih podataka i srevisa – u skladu s INSPIRE direktivom i specifikacijama);
  4. diseminacija prostornih podataka (korištenje WMS-a, WFS-a, CMS-a za distribuciju podataka),
  5. saradnja sa subjektima IPP-a (institucije koje posjeduju prostorne podatke) i s korisnicima IPP-a (institucije i lica koja koriste prostorne podatke) za potrebe stvaranja pilot projekata.

Sve geodetske uprave Zapadnog Balkana su podržale pilot projekt koji će voditi stvaranju geoportala IPP-a, te na taj način pomoći upravama civilne zaštite (Risk management). Prvi korak u provedbi pilot projekta je Use case 1, u okviru kojeg:

-          je potpisan regionalni sporazum o dijeljenju četiri skupa podataka za potrebe IMPULS projekta;

-          su harmonizirani sljedeći skupovi podataka: administrativne granice, geografska imena, digitalni model terena i ortofoto planovi 1:5000;

-          je omogućeno editiranje metapodataka navedena četiri skupa podataka i servisa za pregled podataka;

-          je omogućeno, putem servisa geodetskih uprava, otkrivanje, pregled i učitavanje navedenih skupova podataka.

Zavšetak Use casea 1 predviđen je na jesen (mjesec oktobar) 2016. godine. Nakon toga se kreće s korakom u provedbi pilot projekta - Use case 2. Planirano je da se u Use case 2 uključe subjekti IPP-a koji su nadležni za sljedeće teme (u skladu s INSPIRE direktivom): hidrografija, transport (ceste i željeznice) i demografija.

U okviru IMPULS projekta su kreirani i putem OGC-a servisa objavljeni sljedeći setovi podataka:

-          administrativne granice (državne, entitetske, kantonalne, općinske);

-          digitalne ortofoto mape (razmjera 1: 5000);

-          digitalni model terena (rezolucija 5 m), i

-          geografski nazivi.

S ciljem razmjene i dijeljenja podataka, omogućeni su svim institucijama korisnicima IMPULS projekta pretraga kataloga metapodataka i korištenje servisa.