Web preglednik IPP FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Web preglednik IPP FBiH

Dobrodošli na Web preglednik IPP FBiH

Jedinstvena pristupna tačka resursima geopodataka koje dijele i čine dostupnim subjekti IPP-a

Preglednik je Web GIS aplikacija gdje se prikazuju prostorni podaci na osnovu prethodno uspostavljenih web servisa i niza drugih programskih komponenti. 

Osnovni cilj uspostave Web preglednika Infrastrukture prostornih podataka FBiH je osiguranje lakšeg pristupa i korištenja standardiziranih prostornih podataka kojima raspolažu subjekti IPP-a.

Web preglednik predstavlja osnovu IPP-a FBiH gdje korisnici imaju uvid u sve dostupne setove i podsetove prostornih podataka. Koristeći se Katalogom metapodataka, korisnik se može dodatno informisati o podacima od interesa koji su vizualizirani na Web pregledniku.

Svi podaci koji postoje u Federaciji BiH će u dogledno vrijeme biti dostupni na Web pregledniku. Prostorni podaci na nivou Federacije će biti usklađeni sa propisima INSPIRE standarda Evropske unije, vizualizirani na pregledniku, dostupni široj javnosti na uvid te opisani metapodacima.