Ukratko - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Šta je FBiHPOS?

FBiHPOS je pozicioni sistem Federacije Bosne i Hercegovine. Sastoji se od mreže referentnih GNSS stanica, a svrha mu je da omogući pozicioniranje u realnom vremenu s tačnošću od 1 do 2 cm. Autorizirani korisnici imat će neprekidan pristup mreži.

Sistem koristi najnoviju dostupnu GNSS tehnologiju i podržava sve operativne GNSS signale poput GPS-NAVSTAR (L1, L2, L2C), GLONASS (L1, L2) i GALILEO "Open Service" (E1, E5a, E5b, Alt-Boc). Također, sistem je bez ikakvih hardverskih promjena spreman za signale poput GPS-NAVSTAR L5 i signale kineskog COMPASS sistema.

Naknada za registraciju korisnika (dobivanje korisničkog imena i lozinke) u iznosu od 100 KM se uplaćuje jednokratno na račun trezora FBiH. Usluge korištenja mreže će se naplaćivati u skladu sa tarifnikom koji je usvojen od strane Vlade FBiH. Pored uplatnice potrebno je popuniti i dostaviti zahtjev za zasnivanje preplatničkog odnosa. Korisničko ime i lozinka za pristup FBiHPOS sistemu korisniku će biti izdate od strane administratora, te dostavljeni putem emaila. Zahtjev i informacije vezane za uplatu se mogu preuzeti sa WEB stranice Federalne uprave ze geodetske i imovinsko - pravne poslove, u sekciji PREUZIMANJA, ili direktno u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove, soba broj 103.