Plan rada 2019.-2021. godina, - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan rada 2019.-2021. godina,