SPATIAL region projekat - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

SPATIAL region projekat

SPATIAL region projekat

SPATIAL region projekat finansiran je sredstvima MATRA programa Kraljevine Nizozemske i implementiran je pod vodstvom Kadastera, nizozemske geodetske uprave. Projekat ima za cilj jačanje institucionalnog i organizacionog kapaciteta geodetskih uprava zemalja regiona u kontekstu sljedećih definiranih ciljeva:

  • Institucionalni razvoj
  • IPP i INSPIRE direktiva
  • Adresni registar
  • Open data