Projekt DELEF - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Projekt DELEF

Projekt DELEF, „Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost Bosne i Hercegovine“

Vlada Kraljevine Švedske putem uprave za mapiranje i katastar - Lantmäteriet dugi niz godina pomaže zemljama regiona Zapadnog Balkana pri procesima reforme i unapređenja sektora zemljišne administracije. Kroz prethodno uspješno realizovan CILAP projekat (Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini), Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) je u ime Vlade Kraljevine Švedske osigurala grant od približno 6,5 miliona Eura, te je u implementacionom periodu od 2016. do 2022. godine izvršeno jačanje kapaciteta u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RGURS).

Odgovarajući na zahtjeve za nastavak pomoći, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju je sredinom 2023. godine odobrila projektni prijedlog za implementaciju projekta DELEF „Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost Bosne i Hercegovine“ te je u vezi s tim ugovoren “Aranžman o dodjeli bespovratnih sredstava između Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, i Lantmäteriet-a“, SIDA doprinos br. 16037.

DELEF projekat će biti fokusiran na četiri glavna područja za podršku, a to su:

1. Razvoj ukupnog kapaciteta,

2. Masovna procjena vrijednosti nekretnina,

3. Infrastruktura prostornih podataka (IPP),

4. Geodetska infrastruktura.

Svrha projekta je jačanje kapaciteta partnera koji učestvuju u projektu a time i doprinos njihovoj transformaciji u moderna, tehnološki razvijena, pouzdana i efikasna tijela javne uprave. Uprave koje prikupljaju informacije za koje su nadležne obezbjeđuju laku dostupnost i transparentnost informacija sve korisnike u BiH. Kako bi se osigurao razvoj kapaciteta i postigla održiva promjena, projekat će se usredotočiti na efikasno učenje i jasno mjerljive rezultate.

Za realizaciju projekta sa korisničkim partnerskim institucijama u Bosni i Hercegovini dodijeljen je ukupni grant od 44 miliona Švedskih Kruna što uključuje i sve troškove Lantmäteriet-a koji je zadužen za implementaciju. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je od 01.08.2023. do 31.07.2028. godine.

Projekat saradnje uključuje sljedeće tri strane:

-           Lantmäteriet, Uprava za mapiranje, katastar i zemljišne knjige

-           Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Republike Srpske

-           Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine (FGU)

Projektni partneri sklopili su sporazum o projektu saradnje koji se temelji na finansiranju SIDA-e, Švedske agencije za međunarodni razvoj, a izražen je kroz Aranžman o dodjeli bespovratnih sredstava između Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, i Lantmäteriet-a“. Sporazum je potpisan od strane SIDA-e i Lantmäteriet-a 24.07.2023., odnosno 14.08.2023. godine.