Plan rada za 2022. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan rada za 2022. godinu