Plan rada, 2025.-2027. godina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan rada, 2025.-2027. godina