Plan rada, 2024.-2026. godina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan rada, 2024.-2026. godina