Plan rada, 2023.-2025. godina - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan rada, 2023.-2025. godina