Plan poslova premjera i uspostave KN za 2023. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan poslova premjera i uspostave KN za 2023. godinu