PLAN POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA ZA 2022. GODINU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

PLAN POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA ZA 2022. GODINU