Plan okolišnih i društvenih obaveza (PODO) za GIVE projekt - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Plan okolišnih i društvenih obaveza (PODO) za GIVE projekt