ZAVRŠNI SASTANAK SA EVALUATORIMA CILAP PROJEKTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ZAVRŠNI SASTANAK SA EVALUATORIMA CILAP PROJEKTA

30.09.2018 16:06

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 28. septembra 2018. godine održan je završni sastanak glede evaluacije CILAP projekta. Na sastanku su prisustvovali direktori entiteskih geodetskih uprava, gospodin Željko Obradović i gospođa Bosiljka Predragović, direktorica CILAP projekta gospođa Andja Zimić, koordinator projekta za Federaciju BiH gospodin Denis Tabučić, predstavnici Ambasade Švedske u Sarajevu Marie Bergstrom, Nedim Bukvić te evaluatori CILAP projekta - gospođa Božena Lipej i gospodin Svend Erik Sorensen.

Predstavljeni su rezultati/postignuća obe entiteske uprave od strane evaluatora kroz svih šest komponenti projekta, pri čemu je izraženo zadovoljstvo postignutim rezultatima te naglašeno da je ovo jedna od najefikasnijih evalucija u kojima su dosad imali priliku sudjelovati. Posebno su istaknute aktivnosti Adresnog Registra- u Federaciji BiH je uključeno 70 od ukupno 79 općina, te Registra cijena nekrenina gdje su obe entiteske uprave javno predstavile portal „Javna prezentacija Registra cijena nekrenina“.

Evaluatori su predstavili i koristi/efikasnost pojedinih komponenti za sve korisnike usluga sektora zemljišne administracije, te predstavili smjernice za nastavak projektnih aktivnosti.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gospodin Željko Obradović i direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS gospođa Bosiljka Predragović su zahvalili evaluatorima na detaljnoj evaluaciji, predstavnicima Ambasade Švedske na dosadašnjoj podršci te naglasili želju entitetskih uprava za nastavkom ove veoma uspješne saradnje kroz naredne faze implementacije projekta.

U narednim mjesecima će se intenzivnije raditi na pregovaranju o mogućim načinima produženja donatorske pomoći sektoru zemljišne administracije u BiH od strane Kraljevine Švedske.

Natrag