ZAVRŠNI SASTANAK PREDSTAVNIKA ENTITETSKIH UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE S PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ZAVRŠNI SASTANAK PREDSTAVNIKA ENTITETSKIH UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE S PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE

06.11.2018 15:53

U okviru misije Svjetske banke u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je završni sastanak predstavnika entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove s predstavnicima Svjetske banke. Sastanak je održan 6. novembra 2018. godine, a prisutne su najprije pozdravio i zaželio dobrodošlicu direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović.

Vođa tima nadzorne misije Svjetske Banke gosp. Camille Bourguignon je istaknuo pozitivne rezultate RERP projekta te značaj projekta za sektor zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini. Tema sastanka je bio i produžetak finansiranja projekta, a članovi nadzorne misije su konstatovali da postoje dobre osnove te da je u Federaciji BiH dokumentacija za pregovore sa Svjetskom Bankom već spremna.

Članovi nadzornog tima su predstavili rezultate i analizu entitetskih geodetskih uprava glede realizacije Projekta registracija nekretnina – RERP u BiH od prethodne misije u maju 2017. godine. Istaknuli su Registar cijena nekrenina, Adresni registar i Digitalni arhiv te dobru kvalitetu podataka. Također je istaknuta saradnja sa Ministarstvom pravde i izrada zajedničke IT Strategije, te aktivnosti glede Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH. Posebnu pozornost su obratili na usaglašavanje podataka između katastra i zemljišnih knjiga, a konstatovano je da su rezultati veoma pozitivni, tj. da je usaglašeno više katastarskih općina od planiranog. Ukupno 205 katastarskih općina površine 300 000 Ha je završeno u Federaciji BiH, uspostava zemljišne knjige za 129 katastarskih općina je završena, a usaglašavanje je u toku za 126 katastarskih općina a vektorizovano je 71% parcela.

Na sastanku je istaknuto da se sve aktivnosti odvijaju sukladno usvojenim i usaglašenim planovima, te obostrano zadovoljstvo dosadašnjim stepenom realizacije svih aktivnosti Projekta. Predstavljene su i buduće aktivnosti te ciljevi kojima je potrebno težiti u idućem razdoblju.

Natrag