ZAPOČELI RADOVI NA IZRADI PROJEKTA KOMASACIJE ZA RETENZIJU U OPĆINI ODŽAK - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ZAPOČELI RADOVI NA IZRADI PROJEKTA KOMASACIJE ZA RETENZIJU U OPĆINI ODŽAK

23.09.2020 11:11

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove  i predstavnici firme „Trafficon d.o.o.“, izvođača radova na izradi projekta komasacije za retenziju u općini Odžak, su 22.9.2020. godine obišli područje katastarskih općina Gornji i Donji Svilaj na kojem je planirano provođenje projekta komasacije u narednom periodu. Obuhvat komasacije se nalazi na prostoru „retenzije“ čija površina iznosi cca 1055 Ha sa oko 3700 parcela gdje je na snazi katastar zemljišta.

Na terenu je trenutno u toku obnova geodetske mreže, snimanje obuhvata komasacije kao i ažuriranje geodetske situacije kako bi se moglo započeti sa izradom projekta tabli, putne i kanalske mreže. Rok završetka radova na izradi projektne dokumentacije je decembar 2020. godine.

Natrag