Zajednička radionica i početak rada na arhitekturi i tehničkim zahtjevima za IT sistem digitalnog arhiva - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Zajednička radionica i početak rada na arhitekturi i tehničkim zahtjevima za IT sistem digitalnog arhiva

09.10.2014 09:00

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta, a u saradnji s norveškim projektom, u periodu od 30. 9. do 2. 10. 2014. godine u Sarajevu je održana radionica s ciljem upoznavanja radnih grupa geodetskih uprava s poslovnim procesima, modelima i bazama podataka digitalnog arhiva, a u svrhu pružanja adekvatne podrške predstojećim aktivnostima na definiranju arhitekture i tehničkim zahtjevima za IT sistem digitalnog arhiva.

Radionicu su vodili prof. dr. Göran Samuelsson, viši predavač o arhiviranju i informatičkim naukama na Univerzitetu u Švedskoj, kao i stručnjaci Lantmäterieta Kristina Bwire Lund i Torbjörn Porsander.

U okviru radionice održani su i prvi sastanci stručnjaka iz Švedske s prof. dr. Zdravkom Galićem, konsultantom ispred norveškog projekta za izradu arhitekture sistema i tehničkih zahtjeva za IT sistem digitalnog arhiva. Sastanku su, također, prisustvovali Maria Lodin, predstavnica norveškog projekta, i direktorica CILAP projekta Anđa Zimić.

Cilj radionice i sastanaka je bilo usaglašavanje načina rada i saradnje između dva projekta u vezi s razvojem digitalnog arhiva, kao i definiranje načina na koji će geodetske uprave najefikasnije podržati rad konsultanata na izradi arhitekture budućeg IT sistema digitalnog arhiva.

Natrag