XI. REGIONALNA KONFERENCIJA O KATASTRU I INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA U BUDVI - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

XI. REGIONALNA KONFERENCIJA O KATASTRU I INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA U BUDVI

31.05.2018 12:53

U Budvi, Crna Gora je 30. i 31. maja 2018. godine održana XI. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka.

Program XI. Regionalne konferencije sastojao se od niza prezentacija uprava/agencija za katastar i kartografiju Zapadnog Balkana (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Kosovo, Albanija, Makedonija i Bugarska), prezentiranje regionalnih i međunarodnih projekata (Švedska Agencija za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmateriet; Norveška kartografska Agencija – Kartverket; Agencija za katastar, registraciju zemljišta i kartografiju Nizozemske; Japanska agencija za međunarodnu saradnju – JICA; EuroGeographics i UNGGIM).

U okviru konferencije održana je i sjednica Upravnog odbora IMPULS projekta na kojoj se raspravljalo o nacrtu teksta Memoranduma o saradnji uprava/agencija za katastar i kartografiju Zapadnog Balkana. Nakon konstruktivne rasprave i prihvaćenih sugestija prisutni članovi Upravnog odbora su prihvatili tekst Memoranduma o suradnji. Zaključeno je da tekst treba tehnički doraditi, a potpisivanje Memoranduma o saradnji se očekuje u septembru 2018. godine.

Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove ovom prilikom je predstavljao direktor, gosp. Željko Obradović, gđa. Slobodanka Ključanin, nacionalni koordinator IMPULS projekta za Federaciju BiH i gosp. Sead Hadžić, konsultant CILAP projekta u Sektoru za premjer, kartografiju i komasaciju.

Naredna Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka biti će održana početkom juna 2019. godine u Bosni i Hercegovini u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Konferencija je zatvorena usvajanjem zaključaka XI. Regionalne konferencije o katastru i infrastrukturi prostornih podataka:

Natrag