Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila Zaključak o podršci implementacije ICT strategije zemljišne knjige i katastra nekretnina/zemljišta Federacije BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila Zaključak o podršci implementacije ICT strategije zemljišne knjige i katastra nekretnina/zemljišta Federacije BiH

06.12.2019 13:08

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 202. sjednici održanoj u Mostaru 05.12.2019. godine prihvatila informaciju Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove te usvojila Zaključak kojim prepoznaje značaj implementiranja ICT Strategije zemljišne knjige i katastra nekretnina/zemljišta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019.-2029. godina.

Navedenim Zaključkom je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dodatno potvrdila da prepoznaje značaj uspostave interoperabilnosti i razmjene podataka između informacionih sistema zemljišne knjige i katastra zemljišta/nekretnina, kao i njihovu interoperapilnost sa informacionim sistemima drugih javnih registara (registar ličnih podataka građana, registar poslovnih subjekata, adresni registar, registar cijena nekretnina, digitalni arhiv i dr.) zbog čega daje podršku uspostavi centralnih baza i održavanju informacionih sistema digitalnog arhiva, adresnog registra i registra cijena nekretnina.

Na sjednici Vlade Federacije BiH su ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prisustvovali direktor, gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora za geoinformatiku gosp. Nedžad Pašalić, koji su ovom prilikom prezentirali ICT strategiju zemljišne knjige i katastra nekretnina/zemljište Federacije BiH za period 2019.-2029. godina članovima Vlade Federacije BiH.

Natrag