Usvojena Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra i Odluka o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Usvojena Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra i Odluka o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra

25.04.2022 17:13

Dana 14.04.2022. godine na redovnoj sjednici Vlade Federacije BiH, usvojena je Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra i Odluka o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra.

Naknada za korištenje podataka premjera i katastra plaća se u visini određenoj Tarifom naknada za korištenje podataka premjera i katastra koja se nalazi u prilogu Odluke i čini njen sastavni dio.

Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra plaća se u visini određenoj Tarifom naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra koja se nalazi u prilogu Odluke i čini njen sastavni dio.

Odluke su objavljenje u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 30/22, 20.04.2022. godine, a iste stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Natrag