Usvojena Uredba o infrastrukturi prostornih podataka FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Usvojena Uredba o infrastrukturi prostornih podataka FBiH

22.10.2014 11:01

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 8. 10. 2014. godine, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donijela Uredbu o infrastrukturi prostornih podataka FBiH. Ovom se uredbom uređuju osnivanje i održavanje infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine, njezin sadržaj, metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje Geoportala IPP FBiH, kao i uspostavljanje i nadležnost organa IPP FBiH.
Trenutna situacija u Federaciji BiH je takva da mnoge institucije, svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, raspolažu prostornim podacima u analognom i digitalnom obliku. Međutim, navedeni podaci nisu standardizirani i interoperabilni, zbog čega se najčešće koriste samo unutar institucije koja je vlasnik podataka, bez mogućnosti, ili uz otežanu mogućnost, njihovog korištenja od strane drugih institucija. Čest je slučaj da dvije ili više institucija posjeduju skupove prostornih podataka iste tematske oblasti, koji su često različitog stanja i ažurnosti, zbog čega su korisnici prostornih podataka zbunjeni i ne znaju koji su podaci validni i koje podatke trebaju koristiti pri realizaciji projekata iz njihove nadležnosti.
Navedeni razlozi su potakli Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao instituciju osnovanu radi izvršavanja geodetskih, kartografskih i katastarskih poslova na teritoriji Federacije BiH, koja raspolaže najvećom količinom prostornih podataka različitih tematskih oblasti, da pokrene aktivnosti na uspostavljanju IPP-a Federacije BiH, koji će biti osnovan po ovoj uredbi.
Navedeni podaci će obuhvaćati prostorne podatke svih organa i organizacija federalne i kantonalne uprave, lokalne samouprave, javnih preduzeća i svih drugih subjekata koji upravljaju prostornim podacima ili ih koriste. IPP Federacije BiH će biti implementiran u skladu s direktivom Evropske unije „Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE“.

Natrag