USVOJENA INFORMACIONO KOMUNIKACIONA STRATEGIJA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA FEDERACIJE BIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

USVOJENA INFORMACIONO KOMUNIKACIONA STRATEGIJA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KATASTRA FEDERACIJE BIH

25.07.2019 22:39

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i ministar pravde Federacije BiH gosp. Mato Jozić su donijeli zajedničku Odluku o usvajanju Strategije informacione i komunikacione tehnologije zemljišne knjige i katastra nekretnina/zemljišta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2019.-2029. godina.

IKT strategija je izrađena u sklopu implementacije Projekta registracije nekretnina, koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke. IKT strategiju je izradio angažovani konsultant Prof. dr. Zdravko Galić, a nadzor nad izradom IKT strategije je vršila zajednička Radna grupa imenovana od strane direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i ministra pravde Federacije BiH.

Osnovni cilj IKT Strategije je definisanje prioritetnih ciljeva, projekata i aktivnosti koje doprinose unapređenju i daljnjem razvoju zemljišnoknjižnih i katastarskih informacionih sistema na teritoriju Federacije BiH. Naglasak je stavljen na unapređenje razmjene podataka između zemljišnoknjižnog i katastarskog informacionog sistema, omogućavanje razmjene podataka sa drugim javnim registrima (registar ličnih podataka građana, registar poslovnih subjekata, adresni registar i sl.), implementaciju novih elektronskih usluga, poboljšanje kvalitete podataka katastra i zemljišne knjige, kao i poboljšanje i eventualno redizajniranje postojećeg zemljišnoknjižnog informacionog sistema (ZKIS) i informacionog sistema katastra nekretnina/zemljišta u jedan jedinstveni sistem.

U IKT Strategiji su definisani kratkoročni (period od 1-3 godine), srednjoročni (period od 4-6 godina) i dugoročni (period od 7-10 godina) strateški ciljevi, projekti i aktivnosti koji će omogućiti dalji razvoj i unapređenje zemljišnoknjižnog i katastarskog informacionog sistema. Navedeni informacioni sistemi su posmatrani sa svih aspekata relevantnih za njihovo funkcionisanje, kao što su zakonski okvir, arhitektura sistema, ljudski resursi, hardver, softver, podaci, te njihova međusobna veza i razmjena podataka, ne samo interno, već i sa vanjskim informacionim sistemima.

Natrag