Usvojen Zakon o komasaciji - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Usvojen Zakon o komasaciji

28.06.2016 14:31

Na 14. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, održanoj 23. 6. 2016. godine, izvršeno je usaglašavanje teksta Prijedloga zakona o komasaciji, čime je okončan postupak usvajanja navedenog zakona i koji se u usvojenom tekstu upućuje na objavu u Službenim novinama Federacije BiH.

Komasacija poljoprivrednog i drugih zemljišta je integralna i kompleksna tehničko-pravna mjera kojom se vrši grupisanje zemljišta stvaranjem većih, geometrijski pravilnih zemljišnih parcela, uz istovremeno izvođenje radova na njegovu uređenju. Komasacije se zasniva na principu dobrovoljnosti iskazanom putem referenduma od vlasnika zemljišta. Komasacija se prvenstveno provodi u ravničarskim krajevima, ali se uspješno primjenjuje i u brdsko-planinskim područjima i u šumama.

Za razliku od ranijeg zakona, u kojem su učesnici komasacije bili posjednici, novi zakon pod učesnicima komasacije podrazumijeva isključivo vlasnike zemljišta koji na principu dobrovoljnosti stupaju u postupak komasacije.

Stanje poljoprivrednog zemljišta u Federaciji je da su parcele usitnjene, uglavnom bez pristupnih puteva, bez sistema za savremeno navodnjavanje i odvodnjavanje i često bez riješenih vlasničkih odnosa, što umanjuje interesiranje za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, kako domaćih tako i stranih investitora.

Primjena novog zakona omogućit će formiranje parcela poljoprivrednog zemljišta s uređenom mrežom puteva, hidromelioracionim sistemom za navodnjavanje i odvodnju viška vode, intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju i konkurentnost poljoprivrednih proizvoda na zasićenom i zahtjevnom evropskom tržištu, uz istovremeno poboljšanje radnih uslova poljoprivrednika.

Ulaganjem u komasaciju stvorit će se uslovi za značajan broj novih radnih mjesta, pri čemu ne treba zanemariti ni mogućnosti finansiranja od strane različitih fondova poput Evropske mreža za ruralni razvoj (EMRR) - European Network for Rural Development (ENRD), Evropskog fonda za garancije u poljoprivredi (EFGP), Evropskog fonda za usmjerenje i garancije za poljoprivredu i unaprjeđenje razvoja ruralnih područja i drugih sličnih asocijacija.

Uvažavajući važnost komasacije zemljišta, Bosna i Hercegovina je početkom osamdesetih godina započela postupak komasacije, prije svega u ravničarskim dijelovima države od čega je velik dio i završen, a u nekim područjima ratna zbivanja onemogućila su dovršetak započete komasacije (Livno, Odžak i Orašje). Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, uvidjevši vrijednost započete komasacije, nastavila je s dovršavanjem poslova u navedenim općinama, a u općini Ravno započela s novom komasacijom.

Planom poslova za 2016. godinu predviđen je nastavak komasacije u općinama Orašje i Ravno.

 

 

Natrag