Usvojen novi Pravilnik o unutarnjem ustroju Federalne uprave - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Usvojen novi Pravilnik o unutarnjem ustroju Federalne uprave

18.10.2019 08:04

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 195. redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 17.10.2019. godine usvojila novi tekst Pravilnika o unutarnjem ustroju Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove. Vlada je tekst Pravilnika na prijedlog Federalne uprave usvojila nakon pribavljenih mišljenja i saglasnosti drugih nadležnih upravnih organa.

Novi Pravilnik o unutarnjem ustroju kreiran je i usvojen kako bi se osigurala odgovarajuća organizaciona struktura za realizaciju niza aktivnosti i projekata koji su od suštinske važnosti za sektor zemljišne administracije i privredu, finansiranim donatorskim, kreditnim, budžetskim i drugim sredstvima.

Usvajanjem Pravilnika u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove su pored ranije postojećih organizacionih jedinica osigurane i organizacione jedinice u čijoj će nadležnosti biti provedba projekata iz Programa javnih investicija Federacije BiH, Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH (IPP FBiH) te instucionalne i međunarodne saradnje iz nadležnosti Uprave.

Natrag