Unaprijeđen i redizajniran Katalog metapodataka Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Unaprijeđen i redizajniran Katalog metapodataka Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH

08.03.2023 07:30

Novi Katalog metapodataka IPP FBiH je pušten u rad 6.3.2023. godine. Naime, u prethodnom je periodu aktivnim radom Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove unaprijeđena i redizajnirana web aplikacija Kataloga metapodataka koja predstavlja pristupnu tačku za sve metapodatke na teritoriju Federacije BiH. Web aplikacija predstavlja dio Infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH (IPP FBiH), a razvija ga i održava Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove kao Koordinaciono tijelo IPP FBiH.

U Katalogu metapodataka su dostupne informacije o prostornim podacima, skupovima i servisima prostornih podataka, uslovima pristupa i korištenja, organizacijama odgovornim za prikupljanje i održavanje podataka, format, kvalitet, koordinatni sistem i mnogo drugih informacija koje opisuju prostorne podatke. Glavni cilj kataloga jeste da se na jednom mjestu prikupe svi metapodaci o prostornim podacima u FBiH, a sve u cilju lakšeg pristupa i korištenja prostornih podataka za sve zainteresovane strane.

Ovom prilikom valja naglasiti i veoma dobru saradnju sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo koji je razvio i vlastiti Katalog metapodataka za potrebe Kantona. U skladu s tim su razvijene i procedure za uvezivanje Kataloga metapodataka Kantona sa centralnim Katalogom metapodataka IPP FBiH, a svi metapodaci uneseni na nivou Kantona se prikazuju i u centralnom katalogu što zaista predstavlja primjer dobre prakse.

Trenutno je u Katalogu metapodataka IPP FBiH dostupno preko 100 metapodatkovnih zapisa, a u narednom periodu se očekuje redovan i aktivan unos metapodataka od strane subjekata IPP FBiH u saradnji sa Koordinacionim tijelom.

Katalogu je moguće pristupiti putem oficijelne internet stranice IPP FBiH (https://ippfbih.gov.ba) ili putem direktnog linka: https://metapodaci.ippfbih.gov.ba.

Natrag