UKLJUČENJE NOVIH OPĆINA U SISTEM ADRESNOG REGISTRA FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

UKLJUČENJE NOVIH OPĆINA U SISTEM ADRESNOG REGISTRA FBiH

27.02.2018 10:57

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekta 26. februara 2018. godine održan je radni sastanak kojim je započela implementacija sistema adresnog registra u općinama Kladanj i Olovo. Na sastanku su prisustvovali predstavnici svih službi koje će direktno ili indirektno sudjelovati u aktivnostima koje se provode kroz ovaj projekat.

Održana je i prigodna prezentacija vezana za relevantne projektne aktivnosti od strane koordinatorice radne grupe za uspostavu Adresnog registra u FBiH gđe. Željke Kolobarić. Prezentirani su koraci koji bi trebali uslijediti na polju uspostave Adresnog registra, tj. izrada poligona ulica, kao i usvajanje općinskih odluka o adresnom sistemu, a nazočni su upoznati su sa ugovornim obavezama i fazama uspostave Adresnog registra. Također je prezentirana i aplikacija za uspostavu i vođenje adresnog registra.

Na kraju sastanka istaknute su prednosti koje će uspostava adresnog registra donijeti spomenutim općinama. Krajnji cilj CILAP projekta je uvođenje jedinstvenog sistema za vođenje adresnog registra, čime bi dobili vođenje adresa na jedinstven, funkcionalan i uređen način, sa prikupljanjem svih podataka u centralnu bazu, kao i aktivan rad na određivanju kućnih brojeva, naselja i ulica.

U implementaciju Adresnog registra u Federaciji BiH trenutno je uključeno 65 jedinica lokalne samouprave.

Natrag