U Čapljini održano javno predavanje o rodnoj ravnopravnosti u uknjižbi bračne stečevine i stjecanju prava vlasništva nasljeđem - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

U Čapljini održano javno predavanje o rodnoj ravnopravnosti u uknjižbi bračne stečevine i stjecanju prava vlasništva nasljeđem

21.06.2017 14:57

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH i uz podršku švedskog donatorskog Projekta izgradnje kapaciteta i procedura u zemljišnoj administraciji BiH (CILAP), te uz organizaciju Službe za imovinsko-pravne poslove Općine Čapljina i Općinskog suda Čapljina – Zemljišnoknjižnog ureda,  20. juna 2017. godine u Čapljini je održano javno predavanje o rodnoj ravnopravnosti u uknjižbi bračne stečevine i stjecanju prava vlasništva nasljeđem.

Na javno predavanje su bili pozvani građani općine Čapljina, zaposlenici Suda i Općine, a prisutne su na početku pozdravile gđa Anđa Zimić, direktorica CILAP projekta, i Jasminka Suša, voditeljica potkomponente „Rodna ravnopravnost“ CILAP projekta.

Predavanja su održale gđa Jasminka Suša, gđa Nefisa Dobrača-Mahmutagić i gđa Edna Hadžibegić. Fokus predavanja je bio na upoznavanju prisutnih sa značajem rodne ravnopravnosti, s makro i mikroaspekta, upoznavanju žena s pravom vlasništva, ulozi bračnih drugova u imovinskopravnim odnosima, pojmu (pred)bračnog ugovora, bračnoj stečevini, novostima u porodičnom zakonodavstvu i nasljednom pravu (ugovor o nasljeđivanju), načelu povjerenja u zemljišnu knjigu i posljedicama koje mogu nastupiti ako se žena, odnosno jedan od bračnih drugova ne upiše u zemljišne knjige.

Akcenat je stavljen na stjecanje i promet prava na nekretninama, kao formalno-pravnom poslu, a prisutni su upoznati s važnošću uknjižbe, odnosno pisanog i zakonskog dokaza o vlasništvu imovine. Prema trenutnom stanju, u FBiH je znatno manji broj uknjiženih žena kao vlasnika u odnosu na muškarce. Zbog toga je cilj javnih predavanja podizanje svijesti žena o pripadajućim pravima i njihovoj zaštiti te ekonomskom osnaživanju u FBiH. Učesnice su nakon predavanja postavljale pitanja u vezi s problemima koje imaju u ovoj oblasti.

Natrag