Svečano potpisivanje Sporazuma o donaciji – implementacija druge faze CILAP projekta - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Svečano potpisivanje Sporazuma o donaciji – implementacija druge faze CILAP projekta

13.04.2016 10:58

U Mostaru, u prostorijama Hotela „Mostar“, je 12. 4. 2016. godine održano svečano potpisivanje Sporazuma o donaciji finansiranja nastavke implementacije druge faze CILAP projekta i uvodni sastanak. Organizator ovog izuzetno važnog događaja je bila Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, s projektnim partnerima – Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i CILAP projektom.

U uvodu svečanosti organizirano je i obraćanje medijima direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željka Obradovića, direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Miloša Komljenovića, direktorice CILAP projekta gđe Anđe Zimić te predstavnice švedske Ambasade gđe Marie Bergström, koji su prisutne upoznali s očekivanim beneficijama koje će projekt donijeti Bosni i Hercegovini, prvenstveno u reformi i unaprjeđenju sektora zemljišne administracije, ali također i s osnovnim informacijama o implementaciji projekta.

S obzirom na značaj događaja, prisutan je bio i velik broj eminentnih gostiju: visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko, norveška ambasadorica u BiH Vibeke Lilloe, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, zamjenica premijera i ministrica finansija u Vladi Federacije BiH Jelka Milićević, ministar pravde u Vladi Federacije BiH Mato Jozić, ministrica okoliša i turizma u Vladi Federacije BiH Edita Đapo, predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH Lidija Bradara, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić, predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine te mnogi drugi.

Kao domaćin i organizator prisutnima se obratio gosp. Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji je prisutnima zaželio dobrodošlicu te predstavio nastojanja i aktivnosti koje Uprava provodi u cilju reforme sektora zemljišne administracije u FBiH.

U uvodnim obraćanjima, osim direktora entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, te predstavnika donatora, prisutnima su se također obratili sekretar Ministarstva civilnih poslova BiH gosp. Zlatko Horvat, ministar pravde u Vladi Federacije BiH Mato Jozić te premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić. Premijer Vlade Federacije BiH je u svom izlaganju naveo da je reforma sektora zemljišne administracije u FBiH na dobrom putu, odnosno stvorene su pretpostavke za implementaciju efikasnog sistema registracije nekretnina, dovršeni su jedinstveni informacioni sistemi katastra i zemljišnih knjiga, a radi se na usklađivanju podataka katastra i zemljišne knjige. Premijer Novalić je također naveo da iskustvo govori da zemlje koje imaju implementirane IT sisteme zemljišne administracije u kratkom vremenu prelaze s finansiranja iz državnog budžeta na samofinansiranje, što je svakako važna činjenica za zemlje u tranziciji, pa su u tom kontekstu i bitni ovakvi projekti.

Rezultati reforme vidljivi su ponajviše u skraćenom vremenu rješavanja predmeta, smanjenju zaostataka i ubrzanju uknjižbe hipoteka te, ako pridodamo transparentnost osiguranu putem internetskog preglednika - katastar.ba (više od 1 milion upita na mjesečnoj osnovi), jasan je izvanredan interes i potreba za ovom i drugim uslugama, kao i važnost moderne zemljišne administracije za građane, privatni sektor i državu.

Premijer Novalić je u izlaganju potvrdio izuzetnu važnost održivosti reformskih procesa, a CILAP projekt upravo će to i omogućiti. Za kraj izlaganja gosp. Novalić je naglasio da Vlada Federacije BiH podržava reformske projekte u sektoru zemljišne administracije koje Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove provodi u saradnji sa svojim partnerima.

Sporazum o donaciji i nastavku podrške razvoja sektora zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini kroz implementaciju druge faze projekta „Izgradnja kapaciteta za unaprjeđenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP ovom prilikom su potpisali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Miloš Komljenović i predstavnica švedske Ambasade Marie Bergström.

Vlada Kraljevine Švedske, putem Agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA), na ovaj način je službeno nastavila podršku razvoju sektora zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini kroz drugu fazu projekta „Izgradnja kapaciteta za unaprjeđenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je da druga faza projekta traje od 1. 4. 2016. do 31. 12. 2019. godine, uz procijenjenu vrijednost od 30 miliona švedskih kruna.

Osim Sporazuma o donaciji, ovom prilikom također je potpisan i Sporazum o partnerstvu između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne-poslove Republike Srpske te geodetske uprave Kraljevine Švedske – Lantmäteriet.

U nastavku uvodnog sastanka, tokom radnog dijela, prisutni gosti su imali priliku pogledati prezentacije o dostignućima prve faze projekta, te planiranim aktivnostima druga faze. Prezentacije su za ovu priliku pripremili gđa Anđa Zimić, direktorica projekta, te koordinatori projekta u entitetskim geodetskim upravama gosp. Denis Tabučić i gosp. Srđan Radulj.

Projektni ciljevi za drugu fazu projekta - CILAP 2 ostaju nepromijenjeni. Projekt doprinosi očekivanom dugoročnom utjecaju:

- efikasnom zemljišnom administracijom doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju, održivom tržištu i korištenju nekretnina, kao i pristupanje BiH EU-u.

Očekuje se da će fokus na razvoj kapaciteta dovesti do održivih promjena i praksi kod projektnih partnera Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Glavni cilj projekta je:

- učiniti sistem zemljišne administracije efikasnijim, sigurnijim i pouzdanijim.

U svrhu dostizanja projektnog cilja, kao dio rada na početnom dizajnu projekta, izvršen je proces identifikacije ključnih komponenti koje treba ostvariti kako bi geodetske uprave mogle poslovati efikasnije, sigurnije i pouzdanije. To je dovelo do određivanja prioritetnih strateških projektnih komponenti. CILAP 2016. – 2019. će sadržavati šest komponenti:

  1. Podrška jačanju organizacija zemljišne administracije, razvoj ljudskih resursa i relevantnog pravnog okvira i projektni menadžment
  2. Podrška osnivanju adresnog registra
  3. Podrška osnivanju registra kupoprodajnih cijena
  4. Podrška razvoju geodetske infrastrukture
  5. Podrška razvoju IKT i geoinformacionih sistema
  6. Podrška osnivanju digitalnog arhiva, njegova integracija u poslovne procese i korištenje u svakodnevnom poslovanju.

Natrag