SVEČANO POSTAVLJANJE PRVE PLOČICE S KUĆNIM BROJEM U OPĆINI POSUŠJE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SVEČANO POSTAVLJANJE PRVE PLOČICE S KUĆNIM BROJEM U OPĆINI POSUŠJE

11.11.2019 18:06

Postavljanjem pločice s kućnim brojem 30 na zgradu Općine 11.11.2019. godine, simbolično je obilježen početak označavanja na području općine Posušje. Načelnik Općine gosp. Branko Bago je poželio je dobrodošlicu prisutnima uz kratak pregled na postignute rezultate projekta. Naglašena je važnost organizovanog i sustavnog obilježavanja svih objekata na području općine, te uspostava elektronske baze. Istaknuto je prepoznavanje značaja i potrebe društva za izgradnjom adresnog registra kako za građane tako i za rad javnih službi, te opisan postupak uspostave adresnog registra, kao i rezultati i izazovi koji predstoje tokom narednog perioda.

Takođe je istaknut značaj provedbe usaglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina Federacije BiH, te aktivnosti Registra cijena nekretnina i Digitalnog arhiva u okviru CILAP projekta. Na temu Projekta registracije nekretnina Federacije BiH analizirane su mogućnosti za ubrzanje tekućih aktivnosti. Svi su ovi projekti usmjereni na stvaranje kvalitetnih okvira za unapređenje sustava življenja i poslovanja u Posušju, zaključio je načelnik.

Pločicu su otkrili direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović, i načelnik općine gosp. Branko Bago. Projektom je predviđeno postavljanje 170 ploča s nazivima ulica/trgova/naselja i oko 6 000 pločica s kućnim brojevima na objekte koji podliježu numeraciji na području općine Posušje.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove prethodnih je godina uz podršku CILAP projekta (Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini), te kroz aktivnosti finansiranja iz budžetskih sredstava Federacije BiH i zajedničkog finansiranja sa upravnim organizacijama kantonalne i lokalne razine pokrenula inicijative uspostave, održavanja i distribucije podataka o adresama na području Federacije BiH.

Na osnovu potpisanih Ugovora o saradnji jedinice lokalne samouprave daju ovlasti i prava Federalnoj upravi da putem Geoportala Federalne uprave vrši javnu prezentaciju podataka Adresnog registra, budući da u Federaciji BiH ne postoji pravni propis koji bi regulisao tu oblast. U pripremi su podaci 20 jedinica lokalne samouprave za objavu na Geoportalu, među kojima su i adresni podaci općine Posušje, te se očekuje da i preostale jedinice lokalne samouprave koje su uspostavile Adresni registar tokom 2020. godine pristupe jednakom modelu saradnje.

Natrag