Studijska posjeta u okviru CILAP projekta - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Studijska posjeta u okviru CILAP projekta

03.03.2015 15:21

U periodu od 23. do 27. 2. 2015. godine u okviru CILAP projekta – Uspostavljanje sistema digitalnog arhiva i njegovo integriranje u poslovne procese, organizirana je studijska posjeta Švedskoj.

Predstavnici obje entitetske uprave su posjetili:

-        upravu odgovornu za katastar;

-        upravu odgovornu za upis prava na nekretninama;

-        Centar za konverziju dokumenta u digitalni oblik;

-        Nacionalni arhiv Švedske.

Učesnici su upoznati s organizacijom i načinom rada institucija koje su posjetili, a naročito s poslovnim procesima, postupkom obrade i arhiviranja dokumenata, IT sistemima i opremom.

Posljednji dan posjete održana je radionica na kojoj su predstavljeni tehnički zahtjevi za IT sistem digitalnog arhiva te rješenje za arhitekturu sistema.

Natrag