STUDIJSKA POSJETA INSTITUCIJAMA KRALJEVINE ŠVEDSKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

STUDIJSKA POSJETA INSTITUCIJAMA KRALJEVINE ŠVEDSKE

01.06.2022 22:02

U okviru CILAP projekta (Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini), čiji je cilj izgradnja kapaciteta i prenos znanja a u cilju povećanja efikasnosti i pouzdanosti procesa zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini, od 31.05. do 03.06.2022. godine organizovana je studijska posjeta institucijama Švedske zemljišne administracije i Porezne uprave.

Cilj studijske posjete je bio detaljno upoznavanje sa sistemom zemljišne administracije u Švedskoj, s posebnim osvrtom na saradnju Švedske geodetske uprave i porezne uprave u kreiranju sistema procjene vrijednosti nekretnina. Kraljevina Švedska predstavlja odličan primjer međusobne saradnje svih institucija i sudionika u procesima zemljišne administracije. Uska saradnja Švedske geodetske uprave i porezne uprave je dobar primjer u kreiranju procedura procjene vrijednosti koje su osnov za razvijeno tržište nekretnina.

Tokom studijske posjete detaljno su prezentirane sljedeće teme:

  • organizacija Lantmäterieta te uticaj dobro organiziranih institucija na efikasnost usluga i dobru saradnju sa svim ostalim institucijama;
  • uloga Lantmäterieta u stvaranju sistema procjene nekretnina.
  • funkcionisanje Švedske porezne uprave;
  • metode utvrđivanja poreza na imovinu i poreza na nekretnine;
  • pojedinačne odgovornosti Švedske porezne uprave i Lantmäterieta (Švedske geodetske uprave) u procesu procjene vrijednosti poreza;
  • saradnja Lantmäterieta i švedske porezne uprave u realizaciji efikasnog sistema procjene nekretnina;
  • uloga efikasne zemljišne administracije u razvoju čitavog društva u Švedskoj;

Delegaciju institucija u Bosni i Hercegovini koja je posjetila institucije švedske upravne administracije su činili ministrica finansija Federacije BiH gđa Jelka Milićević, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović, zamjenik direktora Porezne uprave Federacije BiH gosp. Slobodan Vukoja, pomoćnik direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Denis Tabučić, te predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Republike Srpske. Studijskoj posjeti se u ime CILAP projekta pridružila i direktorica, gđa Andja Zimić a delegaciju je tokom posjete pozdravila i podržala ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj gđa. Elvira Dilberović, koja je tom prilikom naglasila važnost implementacije CILAP projekta.

Natrag