Stručna studijska posjeta Geodetskoj upravi Republike Slovenije - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Stručna studijska posjeta Geodetskoj upravi Republike Slovenije

05.12.2019 09:22

Studijska posjeta Geodetskoj upravi Republike Slovenije je organizirana u okviru CILAP projekta kroz aktivnosti 3. komponente „Podrška uspostavi registra cijena nekretnina“ u periodu od 03. do 05.12.2019. godine.

Studijska posjeta je organiziran s ciljem detaljnog izučavanja sistema za masovnu procjenu (vrednovanje) nekretnina. Predstavnici entitetskih geodetskih uprava, članovi radne grupe za implementaciju projekta su se ovom prilikom detaljno upoznali sa narednim elementima sistema:

  • Zakonska regulativa i okvir za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina
  • Organizacioni aspekti i ljudski resursi
  • Osnovni elementi sistema masovne procjene
  • Porezi i nepokretnosti
  • Registar cijena nekretnina (javni i profesionalni prikaz podataka)
  • Modeliranje podataka i procesa
  • Katastar zgrada u Sloveniji (osnivanje registra i prikupljanje podataka)

Prezentacije, predavanja i praktične vježbe u ime Geodetske uprave Republike Slovenije je pripremio voditelj odjeljenja za masovnu procjenu gosp. Dušan Mitrović sa saradnicima, dok je u ime domaćina prisutne pozdravio direktor Uprave, gosp. Tomaž Petek koji je ujedno održao i uvodno predavanje.

Federalnu upravu za geodetske i imovinsko – pravne poslove su ovom prilikom predstavljali članovi radne grupe za implementaciju CILAP projekta gosp. Valentino Vlašić, gđa. Jelena Zelić, gđa. Edina Behić-Bolić, i koordinator CILAP projekta za Federaciju BiH gosp. Denis Tabučić.

Pored stručne studijske posjete Geodetskoj upravi Republike Slovenije, delegacija u sastavu Ministrica finansija Vlade Federacije BiH, gđa. Jelka Milićević, direktor Porezne uprave Federacije BiH gosp. Šerif Isović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i direktorica CILAP projekta gđa. Andja Zimić izvršilo je i posjetu institucijama Vlade Republike Slovenije.

Natrag