Seminar u Tešnju „Aktuelnosti u radu FGU-a – Adresni registar i Nacrt zakona o izmjeri i registraciji nekretnina“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Seminar u Tešnju „Aktuelnosti u radu FGU-a – Adresni registar i Nacrt zakona o izmjeri i registraciji nekretnina“

04.02.2015 12:26

U skladu s godišnjim planom aktivnosti CILAP projekta, u Tešnju je 3. 2. 2015. godine održan seminar „Aktuelnosti u radu FGU-a – Adresni registar i Nacrt zakona o izmjeri i registraciji nekretnina“. Bio je to drugi seminar u nizu na istu temu, poslije prvog koji je održan u Čitluku. Seminaru je prisustvovalo oko 70 učesnika, a organiziran je za predstavnike jedinica lokalne samouprave iz pet kantona: SK, BPK, ZDK, TK i PK.

Seminaru su prisustvovali direktor FGU-a g. Željko Obradović i direktorica CILAP projekta gđa Anđa Zimić. Oni su prisutne upoznali s aktuelnostima u radu FGU-a i aktivnostima CILAP projekta, s posebnim težištem na aktivnosti koje su prezentirane na seminaru. U uvodnom dijelu seminara prisutnima se obratio i g. Suad Huskić, načelnik općine Tešanj, koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s FGU-om, te nadu u uspješan nastavak saradnje s FGU-om i CILAP projektom na implementaciji projekta uspostavljanja adresnog registra na području općine Tešanj.

Aktivnosti koje se u HNK-u i u sklopu CILAP projekta provode na uspostavi adresnog registra prezentirao je g. Ivan Lesko. Za prisutne predstavnike jedinica lokalne samouprave posebno je bio zanimljiv dio prezentacije koji se odnosio na dosada stečena iskustva vezana za procedure koje je potrebno provesti kako bi se uspostavio adresni registar. G. Zlatko Modrinić je prezentirao aplikaciju za uspostavljanje i vođenje adresnog registra, koja je razvijena u sklopu CILAP projekta, a koju je FGU spremna besplatno ustupiti svim jedinicama lokalne samouprave, koje se odluče krenuti u uspostavljanje adresnog registra.

Nacrt zakona o izmjeri i registraciji nekretnina prezentirao je g. Ferid Durmišević. U prezentaciji je kratko prezentiran sadržaj zakona, nakon čega je detaljnije objašnjen registar nekretnina, koji se u skladu s nacrtom zakona treba uspostaviti kao zajednička baza podataka katastra nekretnina i zemljišne knjige. Prezentirana je nacrtom zakona definirana stručna i upravna struktura geodetske djelatnosti. Na kraju prezentacije istaknute su prednosti za jedinice lokalne samouprave koje će donijeti usvajanje zakona.

Prisutni učesnici seminara pokazali su velik interes za uspostavljanje adresnog registra te su u tom smislu postavljali pitanja vezana za njegovu implementaciju. Prezentacija Nacrta zakona o izmjeri i registraciji nekretnina izazvala je veliki interes, kroz raspravu je dana apsolutna podrška nacrtu zakona, kada su tehnička rješenja u pitanju, a također su istaknuta otvorena pitanja vezana za upravnu strukturu, kada je sistem zemljišne administracije u pitanju.

Natrag