SASTANAK U OPĆINSKOM SUDU U TRAVNIKU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK U OPĆINSKOM SUDU U TRAVNIKU

01.09.2016 14:49

U Općinskom sudu u Travniku 30. 8. 2016. godine održan je sastanak radi dogovora oko daljnje realizacije Projekta registracije zemljišta za katastarske općine koje su započete kao pilot lokacija, te započinjanja implementacije Projekta za nove katastarske općine koje su u fazi V Projekta.

Na sastanku su učestvovali predsjednik Općinskog suda u Travniku gdin. Goran Dujić; rukovoditeljica Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Travniku gđa Maja Spahić; premijer Srednjobosanskog kantona gdin. Tahir Lendo; ministar za pravosuđe i upravu u Srednjobosanskom kantonu gdin. Jozo Budeš; te ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove direktor gdin. Željko Obradović; rukovodilac Jedinice za implementaciju Projekta gdin. Nedžad Pašalić i konsultantica za zemljišnu administraciju gđica Slađana Katić.

Na održanom sastanku razgovarano je o načinu nastavljanja realizacije Projekta u Općinskom sudu u Travniku, angažmanu novih privremenih asistenata koji će raditi na implementaciji Projekta, početku njihovog rada, nadzoru nad njihovim radom, kao i o mnogim drugim značajnim pitanjima, a sve u cilju uspješnog nastavka implementacije Projekta.

Natrag