SASTANAK U OPĆINI RAVNO - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK U OPĆINI RAVNO

31.01.2019 11:35

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i stručni savjetnik za geoinformatiku gosp. Denis Tabučić posjetili su općinu Ravno i održali sastanak sa načelnikom općine gosp. Andrijom Šimunovićem i rukovodiocem službe za katastar gosp. Draganom Proletom.

Federalna uprava je realizovala i realizuje niz projekata u općini Ravno. Završena je komasacija zemljišta na 350 ha (KO Ravno, KO Veličani i KO Čvaljina) i dogovoren je nastavak ovog jako važnog projekta za Općinu Ravno. Usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka završeno je u KO Trebimlja, a u toku je zadnja faza usaglašavanja za KO Vela Međa i KO Trnčina. Imajući u vidu da su u toku razgovori sa predstavnicima Svjetske banke o nastavku projekta „Registracija nekretnina“- RERP iskazana je zainteresovanost za nastavak ovih aktivnosti i u općini Ravno.

Za dio općine (10 KO) u toku je završetak procesa izlaganja katastarskih podataka i već se vrše pripreme za KO Zaplanik i KO Donja Površ.

U saradnji sa CILAP projektom i Kantonalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove završena je projektna dokumentacija za Adresni registar te dogovoreno potpisivanje ugovora, te potpisivanje ugovora za izradu Registra cijena nekretnina općine Ravno. Sudionici sastanka su istakli jako kvalitetnu saradnju Federalne uprave i općine Ravno što rezultira dobrom opremljenosti službe za katastar i realizacijom jako važnih projekata od interesa za stanovništvo ove općine.

Natrag