SASTANAK U GRADSKOJ UPRAVI MOSTAR - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK U GRADSKOJ UPRAVI MOSTAR

30.01.2023 13:06

Sastanak glede stepena realizacije projekata i aktivnosti sektora zemljišne administracije na području grada Mostara je održan u prostorijama Gradske uprave 27.1.2022. godine. Na sastanku su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović, pomoćnici direktora gosp. Sead Hadžić i gosp. Denis Tabučić i konsultant na projektu „Registracija nekretnina“ gosp. Edin Hadžiosmanović iz Uprave, gradonačelnik grada Mostara gosp. Mario Kordić, savjetnica gđa Radmila Komadina te saradnici iz službe za geodetske poslove i urbanizam iz Gradske uprave, kao i izvođači u projektu usaglašavanja.

Usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka je trenutno najvažniji projekat ali su zamjetna kašnjenja u realizaciji planiranih aktivnosti posebno u dijelu pregleda elaborata etažnih jedinica. Na sastanku su dogovorena jačanja kapaciteta unutar gradskih službi kako bi se planirane aktivnosti što prije realizovale. Na području grada Mostara se krenulo i sa projektima izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja, katastra komunalnih uređaja kao i adresnog registra.

Natrag