SASTANAK U DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI REPUBLIKE HRVATSKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK U DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI REPUBLIKE HRVATSKE

17.09.2020 16:39

Zajednički sastanak direktora Državne geodetske uprave Republike Hrvatske gosp. Damira Šanteka, direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željka Obradovića i više savjetnice  u kabinetu direktora i članice Upravnog odbora EuroGeographicsa gđe Sanje Zekušić je održan u Zagrebu 17. septembra 2020. godine.

Teme sastanka su bile razmjena informacija o trenutnim projektima i aktivnostima dvaju uprava. Direktor Šantek je posebno naglasio korištenje finansijskih sredstava iz EU fondova koji se koriste za pripremu i realizaciju projekata od suštinske važnosti za geodetski sektor ali i za privredu Republike Hrvatske u globalu. Imajući u vidu da u Republici Hrvatskoj kao i u Federaciji BiH egzistiraju takozvani dvojni sistemi evidencija nekretnina, sastanak je koristio kao prilika da se kroz razmjenu iskustava jasnije definišu prioriteti u realizovanju projekata koji će svim korisnicima usluga sektora zemljišne administracije dati kvalitetnije podatke o nekretninama.

Dvije geodetske uprave imaju dosta dobru saradnju u izravnoj komunikaciji ali i u okviru evropskih i regionalnih aktivnosti i realizaciji projekata. Imajući u vidu da je Republika Hrvatska i članica Evropske unije, ovo je i prilika da se kroz izravnu i kvalitetnu saradnju koriste i evropska iskustva politike korištenja podataka u sektoru zemljišne administracije.

Natrag