SASTANAK U DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI REPUBLIKE HRVATSKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK U DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI REPUBLIKE HRVATSKE

30.06.2021 12:58

Zajednički sastanak direktora Državne geodetske uprave Republike Hrvatske gosp. Damira Šanteka i direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željka Obradovića je održan u Zagrebu 30.6.2021. godine. Dvije geodetske uprave imaju dosta dobru saradnju u direktnoj komunikaciji kao i u realizaciji zajedničkih projekata.

Direktori dvaju uprava su razmijenili informacije o trenutnim projektima i aktivnostima dvaju uprava. Poseban naglasak je stavljen na razgovore o određenim sporazumima o razmjeni podataka u svrhu dovršetka važnih projekata iz domene osnovnih geodetskih radova.

Imajući u vidu da je Republika Hrvatska i članica Evropske unije, ovo je i prilika da se kroz izravnu i kvalitetnu saradnju koriste i evropska iskustva politike korištenja podataka u sektoru zemljišne administracije.

Natrag