SASTANAK U CILJU NASTAVKA AKTIVNOSTI PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK U CILJU NASTAVKA AKTIVNOSTI PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA

14.09.2018 10:49

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 13. septembra 2018. godine održan sastanak u cilju nastavka Projekta registracije nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine. Dobri dosadašnji projektni rezultati su temelj za nastavak finansiranja projekta od strane Svjetske Banke.

Na sastanku su sudjelovali menadžment Svjetske Banke na čelu sa gospodinom Jorgeom Munozom, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gospodin Željko Obradović, rukovodilac Jedinice za implementaciju RERP projekta Federacije BiH gospodin Nedžad Pašalić, rukovodilac Jedinice za implementaciju RERP projekta Republike Srpske gospodin Jasenko Nedinić, sekretar Federalnog ministarstva pravde gospođa Ajša Softić i gospođa Samira Leskovac konsultant za monitoring i evaluaciju Jedinice za implementaciju projekta.

Prezentirane su dosadašnje aktivnosti i rezultati projekta. U Federaciji Bosne i Hercegovine je harmonizovano 278 katastarskih općina, 59% teritorija je vektorizovano a 573,000 vlasnika nekretnina je riješilo status svoje nekretnine. Nakon evaluacije svih osam faza projekta je zaključeno da je tokom implementacije projekta realizovano i više od planiranih aktivnosti. Prikazani su i postotci zadovoljstva korisnika projekta, čak njih 77% je ocijenilo projekat kao „odličan“ i „vrlo dobar“. U drugoj fazi projekta je planirano uključiti dodatnih 100 katastarskih općina.

Gospodin Jorge Munoz je zajedno sa menadžmentom Svjetske Banke i predstavnicima Entitetskih Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove posjetio Općinu Centar i prostorije Službe za katastar i geodetske poslove s ciljem uvida u stvarno stanje harmonizovanih katastarskih općina. Gospodin Amir Mujan, voditelj Službe za katastar i geodetske poslove Općine Centar je predstavio dosadašnje aktivnosti projekta, tok harmonizacije i primjer kopije katastarskog plana. Službenici katastra su predstavili softver za katastar te ujedno pomogli menadžmentu Svjetske Banke i gospodinu Munozu na primjerima shvatiti cjelokupan proces harmonizacije.

Natrag