SASTANAK SA PREDSTAVNICOM OPĆINE KONJIC - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICOM OPĆINE KONJIC

29.10.2021 07:27

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, pomoćnicima svih sektora uprave i pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne poslove i katastar općine Konjic gđa Mirna Habibija Sultanić,, je održan 28.10.2021. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Na sastanku je bilo govora o trenutnom aktivnostima sektora zemljišne administracije općine Konjic i projektima koji se realizuju na teritoriji općine. Jedna od prioritetnih aktivnosti je, kao i za veći broj općina Federacije Bosne i Hercegovine, nastavak izlaganja podataka katastra nekretnina na javni uvid i stavljanje u službenu uporabu.

Također se razgovaralo i o projektima adresnog registra, digitalnom arhivu i katastru komunalnih uređaja.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata u narednom periodu.

Natrag