SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA ZAVODA ZA AGROPEDOLOGIJU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA ZAVODA ZA AGROPEDOLOGIJU

03.03.2023 10:43

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda za agropedologiju. Na sastanku su učestvovali direktor Federalne geodetske uprave gosp. Željko Obradović, pomoćnici direktora gosp. Nedžad Pašalić i gosp. Denis Tabučić te u ime Federalnog zavoda za agropedologiju direktor gosp. Dženan Vukotić i šef odjela za GIS gosp. Damir Behlulović.

Na sastanku se razgovaralo o saradnji dvaju institucija u sferi razmjene podataka. Predstavnici Uprave su prezentovali trenutne projekte sektora zemljišne administracije sa posebnim naglaskom na infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH što je posebno zainteresovalo predstavnike Zavoda za agropedologiju iz razloga njihovog aktivnijeg pristupa u ulozi subjekta infrastrukture prostornih podataka.

Dogovorena je aktivnija međusobna saradnja a posebno u mogućoj pripremi i realizaciji projekata od zajedničkog značaja dvaju institucija.

Natrag