sastanak sa predstavnicima svjetske banke - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

sastanak sa predstavnicima svjetske banke

21.01.2015 15:18

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je sastanak direktora Uprave g. Željka Obradovića i pomoćnika direktora g. Nedžada Pašalića s gđom Karinom Mostipan, specijalistkinjom za nabavke Svjetske banke, i njenim saradnicima u projektu „Registracija nekretnina“ – RERP.

Predstavnici Uprave upoznali su gđu Mostipan s aktivnostima u realizaciji projekta i istakli svoje zadovoljstvo stepenom realizacije dosadašnjih planiranih aktivnosti. Istaknuto je obostrano zadovoljstvo saradnjom predstavnika Svjetske banke i djelatnika Uprave, a posebno Jedinice za implementaciju, koja djeluje pri Upravi i zadužena je za implementaciju projekta.

Natrag