SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINSKOG SUDA U MOSTARU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINSKOG SUDA U MOSTARU

15.03.2023 13:47

Sastanak glede stepena realizacije projekata i aktivnosti sektora zemljišne administracije na području grada Mostara je održan u prostorijama Federalne geodetske uprave 15.3.2023. godine. Na sastanku su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, predsjednik Općinskog suda u Mostaru gosp. Bajro Avdić i šef zemljišnoknjižnog ureda gosp. Meadin Balavac.

Aktivnosti sistematskog usaglašavanja podataka provode se za ukupno 10 katastarskih općina (k.o. Cim, Ilići, Rodoč, Vrapčići, Blagaj, Buna, Čule, Miljkovići, Podgorje i Polog) dok je u toku katastarski dio usaglašavanja podataka za k.o. Mostar I i Mostar II, nakon čega će podaci biti preneseni u zemljišnu knjigu.

Na sastanku je bilo govora i o jačanju kapaciteta unutar zemljišnoknjižnog ureda kako bi se sve planirane aktivnosti uspješno realizovale.

Natrag