SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE NEUM - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE NEUM

19.11.2021 12:38

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Neum gosp. Dragan Jurković sa saradnicima je održan 19.11.2021. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Na sastanku je bilo govora o trenutnom aktivnostima sektora zemljišne administracije općine Neum i projektima koji se realizuju na teritoriji općine. Jedna od prioritetnih aktivnosti je, kao i za veći broj općina Federacije Bosne i Hercegovine, nastavak izlaganja podataka katastra nekretnina na javni uvid i stavljanje u službenu upotrebu te redovno održavanje katastra. Također se razgovaralo o rezultatima procesa usaglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige koje se trenutno provodi u općini Neum.

Natrag