SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE GORNJI VAKUF-USKOPLJE, KANTONALNE UPRAVE I OPĆINSKOG SUDA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE GORNJI VAKUF-USKOPLJE, KANTONALNE UPRAVE I OPĆINSKOG SUDA

14.11.2023 20:20

Zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srednjobosanskog Kantona, općine Gornji Vakuf- Uskoplje i Općinskog suda Bugojno je održan u prostorijama općine 14.11.2023. godine. Na sastanku su učestvovali pomoćnik direktora FGU u sektoru za katastar gosp. Sead Hadžić, načelnik općine gosp. Sead Čaušević sa saradnicima, direktor Kantonalne uprave gosp. Stipica Oreč, predsjednica suda gđa Randžana Hadžibegović Haračić te šef ZK ureda gosp. Ale Idrizbegović.

Tema sastanka je bila analiza trenutnih aktivnosti sektora zemljišne administracije u općini Gornji Vakuf- Uskoplje kao i projekcija realizacije novih projekata i aktivnosti na tom polju. Prioritetni projekat je nastavak uspostave katastra nekretnina kroz uspostavu/zamjenu zemljišne knjige za područje općine Gornji Vakuf- Uskoplje.

Razgovaralo se i o drugim aktivnostima a realizacija svih projekata i aktivnosti će zavisiti od općinskih kapaciteta i koordinacije između dvaju uprava i općine.

Natrag