SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE BOSANSKO GRAHOVO - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE BOSANSKO GRAHOVO

26.09.2023 14:04

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika općine Bosansko Grahovo je održan u prostorijama uprave 26.09.2023. godine. Na sastanku su učestvovali direktor FGU gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Bosansko Grahovo gosp. Uroš Đuran, također sa saradnicima.

Sastanak je održan s ciljem pregleda realizacije aktivnosti u okviru sektora zemljišne administracije općine Bosansko Grahovo. Prioritetni projekat u općini je izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta a usaglašene su aktivnosti pripreme za izlaganje u tri katastarske općine.

Pored navedenog projekta na sastanku su analizirane aktivnosti uspostave adresnog registra.

Istaknuto je veliko zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i općine Bosansko Grahovo u pripremi i realizaciji projekata sektora zemljišne administracije.

Natrag