SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA UNSKO-SANSKOG KANTONA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA MINISTARSTVA ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA UNSKO-SANSKOG KANTONA

18.05.2023 12:31

Sastanak predstavnika  Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-Sanskog kantona je održan u prostorijama uprave 17.5.2023. godine. Na sastanku su učestvovali direktor gosp. Željko Obradović, pomoćnik direktora gosp. Sead Hadžić, te ministar gosp. Senad Dizdarić i pomoćnica ministra gđa Mirsada Mujagić – Pjanić.

Sastanak je održan s ciljem usaglašavanja aktivnosti projekata koje FGU i JLS implementiraju zajedno na području Unsko-Sanskog kantona. Predstavnici su izrazili spremnost Ministarstva u sufinansiranju projekata koji za cilj imaju unapređenje katastarskih evidencija a prije svega završetak uspostave katastra nekretnina kao osnova za sve druge radove (prostorno planiranje, katastar komunalnih uređaja i dr.).

Natrag