SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA JP AUTOCESTE TE PREDSTAVNICIMA OPĆINA GORAŽDE I KONJIC - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA JP AUTOCESTE TE PREDSTAVNICIMA OPĆINA GORAŽDE I KONJIC

25.10.2022 22:39

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan zajednički sastanak na kojemu su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, direktor JP Autoceste FBiH gosp. Elmedin Voloder sa saradnicima, gradonačelnik grada Goražda gosp. Ernest Imamović sa saradnicima te predstavnici općine Konjic.

Tema sastanka je bila rješavanje pitanja izvlaštenja u općinama Konjic i Goražde a tiče se autoceste na koridoru Vc te brze ceste Sarajevo- Goražde. Naime, u pripremi ovih projekata su se kao korisnici izvlaštenja, JP Autoceste FBiH i općine, susreli sa pitanjem rješavanja izvlaštenja. Navedeno je posebno naglašeno u općini Konjic u dijelu katastarske općine Bijela kroz čiji se teritorij planira izgradnja pristupnog puta prema autocesti na koridoru Vc.

Analiziralo se i trenutno stanje katastarske i zemljišniknjižne dokumentacije a date su i konkretne upute svim učesnicima projekata po pitanju rješavanja izvlaštenja.

Natrag