SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA ŠIROKOG BRIJEGA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

14.12.2021 14:02

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i gradonačelnik Širokog Brijega gosp. Miro Kraljević sa saradnicima je održan 14.12.2021. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Na sastanku je bilo govora o trenutnom aktivnostima sektora zemljišne administracije grada Širokog Brijega. Razgovaralo se o rezultatima procesa usaglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige u Širokom Brijegu kao i zahtjevu općine Široki Brijeg za nastavak usaglašavanja za dodatni broj katastarskih općina. Dogovorena je dinamika uspostave projekta Katastra komunalnih uređaja a bilo je govora i o projektima adresnog registra, registra cijena nekretnina i digitalnog arhiva.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata u narednom periodu.

Natrag