SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA BOSANSKE KRUPE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA BOSANSKE KRUPE

25.10.2023 11:29

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika Bosanske Krupe je održan u prostorijama uprave 25.10.2023. godine. Na sastanku su učestvovali direktor FGU gosp. Željko Obradović sa saradnicima i gradonačelnik Bosanske Krupe gosp. Armin Halitović, također sa saradnicima.

Sastanak je održan s ciljem pregleda realizacije aktivnosti u okviru sektora zemljišne administracije Bosanske Krupe. Prioritetni projekat u općini je izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta a usaglašene su aktivnosti u petnaest katastarskih općina, a za dvadeset tri su u toku aktivnosti izlaganja.

Pored navedenog projekta na sastanku se razgovaralo i o projektu adresnog registra, katastra komunalnih uređaja i digitalnog arhiva.

Istaknuto je veliko zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Bosanske Krupe u pripremi i realizaciji projekata sektora zemljišne administracije.

Natrag